Tworzenie nowej gry wymaga, abyście najpierw zarejestrowali się na portalu oraz stworzyli przynajmniej 2 Graczy (mężczyznę i kobietę)

Wybierz graczy

Gracze muszę być dwóch różnych płci. Jeżeli jako Gracza pierwszego wybierzesz np. kobietę, to system automatycznie wyszuka mężczyzn do wyboru dla drugiego Gracza. Po wyborze Graczy system poda informacje na temat tego ile preferencji jest dopasowanych pomiędzy 2 Graczami. Wybranie Graczy jest wymagane, aby rozpocząć grę!

Ustal czas na wykonanie zadania

Jako Użytkownik PREMIUM możecie wybrać czy chcecie aby czas na wykonanie każdego zadania był konkretny czy był losowany z przedziału czasowego.

Wybierz lokalizacje

Jako Użytkownik PREMIUM możecie wybrać czy chcecie aby grać w Sypialni lub innej lokalizacji.

Wybierz bazę zadań

Jako Użytkownik PREMIUM możecie wybrać czy chcecie losować zadania z ogólnej bazy czy tylko z własnej.

Ustal liczbę zadań na każdym etapie

Jako Użytkownik PREMIUM możecie wybrać ilość zadań na każdy Etap.